Novinky

  • May 21, 2015 - V sezóně 2015 se Museum restaurování a historických technologií představí v rámci výstavy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice na hradě Křivoklátě.
  • Dec 19, 2014 - Zprovozněn on-line rejstřík výstavních katalogů z příruční knihovny katedry humanitních věd Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
  • Sep 13, 2012 - Článek o Museu restaurování a historických technologií publikován ve Věstníku Asociace muzeí a galerií České republiky č. 3, r. 2012.
  • Nov 25, 2011 - Článek o edukačním a dokumentačním středisku v první čísle Bulletinu PPP PRO (červenec 2011, dostupné on-line).
  • Apr 14, 2011 - Aplikace prezentována na třetím setkání projektu PPP PRO na Ústavu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku v Praze.

Aktuálně

V současnosti zpracováno
  • 2659 dokumentů
  • 722 předmětů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy

Fakulta restaurování
Univerzita Pardubice
Projekt RPEP

Kontakt

Markéta Prokešová, marketa.prokesova@upce.cz
© Univerzita Pardubice

Verze

Verze: 1.0b5-build-723
Datum: 27.12.2012 13:52:44

Zdrojové kódy aplikace jsou přístupné pod BSD licencí v Subversion repozitáři.

Databáze Edukačního a dokumentačního střediska

Databáze projektu EDOS

Databáze archivních a muzejních sbírek Fakulty restaurování v Litomyšli Univerzity Pardubice vznikla jako součást projektu "Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování", konkrétně klíčové aktivity 4 - Edukační a Dokumentační Středisko.

Fondy v databázi

Databáze sdružuje informace o fondech, které vznikly sbírkovou a archivní činností Fakulty restaurování a škol, které jí předcházely. Hmotné sbírkové předměty jsou spravovány a vystavovány Museem restaurování a historických technologií. Písemné fondy, tedy zejména restaurátorské dokumentace, spravuje Katedra humanitních věd.

Využití databáze

Databáze slouží odborníkům v oborech restaurování, památkové péče a dějin umění či architektury při vyhledávání informací o uměleckých dílech minulosti, restaurátorských zásazích a historických technologiích. Propojením musejní databáze sbírkových předmětů a archivní databáze restaurátorských dokumentací a jiných písemných pramenů vznikla unikátní možnost nalézt souvislosti různých restaurátorských zásahů a zároveň konkrétních hmotných dokladů historických technologií a umělecké tvorby. Pro pokročilé vyhledávání přejděte na rešerše.