Novinky

  • May 21, 2015 - V sezóně 2015 se Museum restaurování a historických technologií představí v rámci výstavy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice na hradě Křivoklátě.
  • Dec 19, 2014 - Zprovozněn on-line rejstřík výstavních katalogů z příruční knihovny katedry humanitních věd Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
  • Sep 13, 2012 - Článek o Museu restaurování a historických technologií publikován ve Věstníku Asociace muzeí a galerií České republiky č. 3, r. 2012.
  • Nov 25, 2011 - Článek o edukačním a dokumentačním středisku v první čísle Bulletinu PPP PRO (červenec 2011, dostupné on-line).
  • Apr 14, 2011 - Aplikace prezentována na třetím setkání projektu PPP PRO na Ústavu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku v Praze.

Aktuálně

V současnosti zpracováno
  • 2659 dokumentů
  • 722 předmětů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy

Fakulta restaurování
Univerzita Pardubice
Projekt RPEP

Kontakt

Markéta Prokešová, marketa.prokesova@upce.cz
© Univerzita Pardubice

Verze

Verze: 1.0b5-build-723
Datum: 27.12.2012 13:52:44

Zdrojové kódy aplikace jsou přístupné pod BSD licencí v Subversion repozitáři.

Archivní fondy

Restaurátorské dokumentace a další

Archiv Katedry humanitních věd uchovává nejen dokumentace vzniklé v rámci restaurátorské činnosti Fakulty restaurování a institucí, které jí existenčně předcházely, ale též nemalé množství restaurátorských zpráv jiného původu, mimo jiné kompletní archivy význačných českých  restaurátorů (např. ak. mal. Jiřího Látala)

Další velkou částí archivních fondů jsou seminární práce, které se nezřídka týkají objektů, k jejichž restaurování se vztahují zmíněné dokumentace, stejně jako nemalé množství jiných dokumentů a rukopisů, které se vždy tak či onak týkají problematiky restaurování uměleckých děl.

Databáze unikátně umožňuje nejen vyhledávat jednotlivé dokumenty, ale též nalézatnové souvislosti, a to nejen navzájem mezi archiváliemi, ale i mezi dokumenty a sbírkovými předměty Musea restaurování a historických technologií.

Vyhledávat v archivních sbírkách lze buď pomocí jednoduchého vyhledávání (vlevo), popřípadě rozšířeného vyhledávání.

Archiv