Novinky

  • May 21, 2015 - V sezóně 2015 se Museum restaurování a historických technologií představí v rámci výstavy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice na hradě Křivoklátě.
  • Dec 19, 2014 - Zprovozněn on-line rejstřík výstavních katalogů z příruční knihovny katedry humanitních věd Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
  • Sep 13, 2012 - Článek o Museu restaurování a historických technologií publikován ve Věstníku Asociace muzeí a galerií České republiky č. 3, r. 2012.
  • Nov 25, 2011 - Článek o edukačním a dokumentačním středisku v první čísle Bulletinu PPP PRO (červenec 2011, dostupné on-line).
  • Apr 14, 2011 - Aplikace prezentována na třetím setkání projektu PPP PRO na Ústavu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku v Praze.

Aktuálně

V současnosti zpracováno
  • 2659 dokumentů
  • 722 předmětů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy

Fakulta restaurování
Univerzita Pardubice
Projekt RPEP

Kontakt

Markéta Prokešová, marketa.prokesova@upce.cz
© Univerzita Pardubice

Verze

Verze: 1.0b5-build-723
Datum: 27.12.2012 13:52:44

Zdrojové kódy aplikace jsou přístupné pod BSD licencí v Subversion repozitáři.

Musejní sbírky

Restaurování a historické technologie

V databázi jsou katalogizovány sbírkové předměty spravované a uchovávané Museem restaurování a historických technologií. Jedná se mimo jiné o ozdobné a konstrukční prvky ze dřeva, železa a jiných kovů, pálené hlíny, fragmenty a transfery omítek či v neposlední řadě fragmenty uměleckých děl. K jejich získání došlo obvykle při restaurátorském zásahu, který je nezřídka dokumentován v rámci archivu Katedry humanitních věd. Díky databázi lze nacházet nové spojitosti mezi různými předměty a souvisejícími dokumentacemi.

Z dalších předmětů sbírky je na místě zmínit historické nástroje či vzorky materiálů používaných v umělecké a řemeslné praxi minulosti. Pozoruhodnou součástí sbírky jsou objekty dokládající historii tiskařského řemesla.

Vyhledávat v musejních sbírkách lze buď pomocí jednoduchého vyhledávání (vlevo), rozšířeného vyhledávání.

Sbírkové předměty